Project

PIMCO Housing

PIMCO Housing (Pigs in maximum comfort) is een vernieuwend houderijsysteem voor kraamzeugen en haar biggen. Belangrijk kenmerk is dat de biggen als toom bij elkaar blijven tot opleggen in de vleesvarkensstal.

PIMCO komt tegemoet aan de behoeften van de zeug en de biggen, de ondernemer, de burger en de omgeving (milieu). Deze zijn uitgebreid beschreven in het rapport ‘Wat wil het varken? Van behoeften naar stalontwerpen’. Uitgangspunt is de wetgeving vanaf 2013. 

Meer over PIMCO Housing...

Meer projecten van VIC Sterksel