Project

PlantLIBRA: positieve effecten en risico’s van plantaardige voedingssupplementen

Plantaardige voedingssupplementen zijn een groeimarkt in de Europese Unie. Om de veiligheid van plantaardige voedingssupplementen binnen de EU te beoordelen selecteerden en analyseerden onderzoekers van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, de universiteit van Milaan en Proform SA in het EU-project PlantLIBRA, risicovolle plantaardige verbindingen die aanwezig kunnen zijn in plantaardige voedingssupplementen.

Zijn deze voedingssupplementen gezond of betekenen ze juist een risico voor onze gezondheid? En hoe kunnen we dat vaststellen en beoordelen? Hoewel we stap-voor-stap meer te weten komen over de werking van plantaardige voedingssupplementen en hun bioactieve ingrediënten en de consument vaak denkt dat natuurlijk ook gezond is, is de opgebouwde kennis nog beperkt. Toch denkt de consument vaak dat ze gezond zijn. PlantLibra, een groot internationaal project onder de vleugels van de EU, bundelt bestaande kennis, bouwt nieuwe kennis op en verspreidt deze. Wageningen UR is een vooraanstaand partner van PlantLIBRA.

Een gevarieerd voedingspatroon en regelmatige lichaamsbeweging zijn belangrijk om gezond te blijven, zo wordt algemeen erkend. En hoewel voor de meeste mensen binnen de EU een gezonde leefstijl mogelijk is, slagen veel mensen hier niet in. De vraag is welke rol plantaardige voedingssupplementen kunnen spelen om mensen gezond te houden en of er risico’s zijn verbonden aan de consumptie van plantaardige voedingssupplementen.

Plantaardige voedingssupplementen

In Europa consumeren we al eeuwenlang plantaardig voedsel om gezond te blijven. Plantaardige voedingssupplementen in de vorm van capsules, tabletten en pillen, vormen daar een moderne aanvulling op. Het EU-project PlantLIBRA heeft als doel het veilig gebruik van deze plantaardige voedingssupplementen te vergroten. Dit gebeurt door ervoor te zorgen dat regulerende instanties en partners in de voedselketen vaker op basis van wetenschappelijke kennis beslissen wat nu de voordelen en mogelijke risico’s zijn van deze voedingssupplementen.

Ontwikkelen, valideren en verspreiden

PlantLIBRA is een acroniem voor Plant Food Supplements: Levels of Intake, Benefit and Risk Analysis Wageningen UR is één van de vooraanstaande partners van dit project, dat past binnen de context van het zogenoemde 7th EU Framework Program. Doel van PlantLIBRA is om kennis te ontwikkelen, valideren en verspreiden waarmee de positieve werking én de risico’s van plantaardige voedingssupplementen kunnen worden vastgesteld.

Doel

PlantLibra omspant vier continenten en wordt gedragen door 25 partners, waaronder Wageningen UR. Naast andere academische kennisinstituten maken MKB-bedrijven, industriële concerns en non-profitorganisaties deel uit van het project. Concreet wil PlantLIBRA de volgende drie doelen bereiken:

  1. Een database met gegevens over de biologische effecten, positief en negatief, van de consumptie van plantaardige voedingssupplementen;
  2. Toegankelijke risk-benefit-modellen voor plantaardige voedingssupplementen.
  3. Verspreiden van opgebouwde kennis, zodat toezichthouders en partners in de voedselketen wetenschappelijk gefundeerde beslissingen kunnen nemen en internationale samenwerking en harmonisatie een impuls krijgt.