Project

PLATFORM - Platform of Knowledge Based Bio-Economy relevant ERA-NETs

PLATFORM brengt de European Research Area Network (ERA-NET) van KP6 en KP7 op het gebied van Knowledge Based Bio-Economy (KBBE) bij elkaar. Het doel is het verbeteren van de uitwisseling en samenwerking tussen ERA-NET en versterking van hun bijdrage aan en de impact op de European Research Area in the Knowledge Based Bio-Economy.

platform.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website PLATFORM.