Project

Praktijklessen akkerbouw Valthermond

Dit project richt zich op het versterken van de samenwerking tussen het groene onderwijs, het onderzoek en de praktijk. Het doel is een nieuwe impuls te geven aan het onderwijs ten behoeve van één van de primaire sectoren: Akkerbouw.

Resultaten en producten

Het lesprogramma Akkerbouw in Noordoost Nederland wordt uitgevoerd op Proefboerderij ’t Kompas in Valthermond. Proefboerderij ’t Kompas is onderdeel van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Lelystad. De leerlingen en hun begeleidende docenten, komen in het schooljaar 2009/2010 hier elke maandag bij elkaar voor zowel theorielessen als praktijkgerichte instructie in de teelt, oogsten en bewaren van de relevante akkerbouwgewassen in Noordoost Nederland.

Hun programma is mede ingevuld door medewerkers van ‘t Kompas en onderzoekers van PPO. De faciliteiten van Proefboerderij ’t Kompas (ICT netwerk, vergaderruimte, ruimten voor praktijklessen, mechanisatie, proefvelden) worden ingezet in dit programma.

Leerlingen met interesse in de akkerbouw kunnen op deze wijze hun vakkennis in de Akkerbouw opleiding verbeteren. De leerlingen kunnen zich beter voorbereiden op de markt omdat ze beschikken over recent ontwikkelde kennis en recente inzichten ten aanzien van mogelijke marktontwikkelingen.

Samenwerking

In dit project wordt samen gewerkt tussen AOC Terra en PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente. Het betreft tevens een samenwerking tussen de Regeling Praktijkleren (hieruit worden de kosten van de praktijklessen vergoed) en het programma WURKS (hieruit wordt de inzet van medewerkers van Wageningen UR voor de ontwikkeling van het lesmateriaal vergoed).