Project

PRO-EEL - Reproduction of European Eel: Towards a Self-sustained Aquaculture

Het project PRO-EEL is gericht op de voortplanting van de Europese paling (Anguilla anguilla) in gevangenschap, omdat het natuurlijke palingbestand sterk daalt.

pro-eel_logo.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site, de website PRO-EEL en in het dossier Paling - Aal.