Project

ProCoGen - Promoting a functional and comparative understanding of the conifer genome- implementing applied aspects for more productive and adapted forests

Het belangrijkste doel van ProCoGen is het ontwikkelen van een integraal en multidisciplinair genoomonderzoek van coniferen, met behulp van platformen met een hoge doorvoersnelheid voor sequentiebepaling, genotypering en functionele analyse, tot het ontrafelen van de genoomorganisatie en het identificeren van genen en netwerken van genen die belangrijke ecologische en economische kenmerken bezitten, zoals die met betrekking tot de beheersing en vermindering van de effecten van klimaatverandering ten aanzien van groei, droogte en koude stress.

procogen_logo.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website ProCoGen.