Project

Professionalisering stadslandbouw Almere Oosterwold

Oosterwold is het nieuwe stadsdeel van Almere waar bewoners minimaal de helft van hun kavel moeten bestemmen voor voedselproductie / stadslandbouw. De bewoners van Oosterwold omarmen de extra opgave om in deze wijk te kunnen wonen, maar ze worstelen wel met de praktische uitvoering. Zowel teelt als afzet wordt als een uitdaging ervaren door de bewoners. De meeste bewoners hebben dan ook weinig ervaring met stadslandbouw. Hoewel de bewoners van Oosterwold goed georganiseerd zijn, ontbreekt het op het gebied van stadslandbouw nog aan samenwerking. Zeker nu Oosterwold een sterke groei doormaakt, rond de 500 kavels zijn al ontwikkeld of in ontwikkeling (en veel meer

De Stichting ‘Stadslandbouw Oosterwold’ i.o. wil bewoners van Oosterwold verbinden en ondersteunen bij de ontwikkeling van deze stadslandbouw, zowel bij de teelt als het vermarkten van producten. Dit door het aanbieden van kennis, het samen inkopen van grondstoffen etc. Tevens is de stichting de vertegenwoordiger van haar leden richting de markt. De Stichting ‘Stadslandbouw Oosterwold’ i.o. vormt hierdoor dus de verbindende schakel tussen teelt en afzet.

De Stichting ‘Stadslandbouw Oosterwold’ i.o. verkent nu de mogelijkheden voor het opzetten van een coöperatie. Deze coöperatie moet een zeer diverse groep van kleinschalige private en (semi)professionele stadslandbouwers gaan bundelen. Het idee is dat de bewoners van Oosterwold die een bepaalde hoeveelheid grond beschikbaar hebben, deze kunnen inbrengen in de coöperatie. De coöperatie onderhoud contact met de markt en inventariseert de marktbehoefte aan verschillende producten. De stichting beschikt zelf niet over de kennis en middelen om deze vorm van stadslandbouw verder uit te werken en wil dit graag samen met Wageningen University & Research verder onderzoeken.

Onderzoeksvraag

In dit onderzoek gaan Wageningse wetenschappers en studenten samen op zoek naar antwoorden op de volgende vraag: Hoe kan de voedselproductie en -vermarkting in Almere Oosterwold georganiseerd worden rond een groot aantal kleine (semi)professionele stadslandbouwers zodanig dat deze ook acceptabel is voor (lokale/regionale) professionele partijen in de markt, zoals horeca, supermarkten, cateraars, etc.?

(Sub)vragen zijn daarbij:

  • Hoe kan de voedselproductie en -vermarkting in Oosterwold georganiseerd worden rond een grote groep private initiatieven zodat deze ook acceptabel is voor (lokale/regionale) professionele partijen in de markt, zoals horeca, supermarkten, cateraars, etc.?
  • Hoe kan vraag (consumenten Almere) en aanbod (producenten Oosterwold) aan elkaar worden gekoppeld? (kwaliteit & kwantiteit)
  • Op welke wijze moeten coöperatieleden professioneel worden ondersteund om te komen tot producten die ook verkocht kunnen worden? (advies, machines)
  • Hoe kan de coöperatie eruit komen te zien? (juridisch, organisatorisch, organisatie van de teelt, verwerking, financieel, vermarkting)
  • Hoe kan e.e.a. het beste worden vastgelegd/georganiseerd? (App, (digitaal) handboek)