Activiteit

Publieke Ruimte Actie-Onderzoek Evenement in Amsterdam

Dit driedaagse actie-onderzoek evenement (georganiseerd met de Europese Planning Associatie AESOP en het Amsterdam instituut voor Advanced Metropolitan Solutions AMS) gaat over publieke ruimte in de stad Amsterdam. Om de dialoog aan te gaan met mensen op concrete plekken in de stad gaan we op pad en doen we onderzoek in samenwerking met praktijkmensen, de bewoners en gebruikers van de stad. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van vijf thematische routes. Het is een formule die het traditionele concept van wetenschappelijke conferenties omkeert: in plaats van onze papers te presenteren, gebruiken de participanten de inzichten uit hun onderzoek en dagelijks leven om in te gaan op vragen uit de samenleving, en delen en ontwikkelen we samen lessen.

De grote vraag is hoe, in het licht van de groei van de stad, de publieke ruimten van iedereen blijven, aanjagers van creativiteit en ontmoetingen, en hoeders van kwetsbare waarden. Aan bod komen: circulaire gebiedsontwikkeling, de rol van informele bottom-up initiatieven, verdichting strategieën, creatieve broedplaatsen van sport spel en cultuur, stadsnatuur en -landbouw, en toerisme. Door de koppeling aan studentenprojecten en een WASS/SENSE summerschool verbindt het evenement onderwijs, onderzoek en samenleving. Het resultaat van het event is een alternatieve stadsgids diede meest leerzame plekken en routes door Amsterdam beschrijft. De stadsgids roept nieuwe vragen op, beschrijft nieuwe en bestaande stedelijke dilemma’s en geeft innovatieve inzichten die ook voor andere steden en hun ommelanden van belang zijn.

Voor meer informatie, contactpersonen en registratie: Marleen Buizer, Iulian Barba-Lata

https://theurbanpublic.com

pubspacearc.esg@wur.nl