Project

PURE - Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest Management

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt steeds verder beperkt door Europese wetgeving. In het EU-project Pure werken onderzoekers van Wageningen UR samen met Europese collega-onderzoekers aan de ontwikkeling van meer en betere gewasbeschermingstechnieken.

pure.jpg

Pure ontwikkelt en integreert bestaande en nieuwe kennis. Risico's, kosten en baten van verschillende methoden worden met elkaar vergeleken, in modellen vertaald en mogelijke nieuwe oplossingen in de vorm van beheerssystemen, biologische en mechanische bestrijdingsmiddelen getoetst onder praktijkomstandigheden. De economische en culturele aspecten worden daarbij niet uit het oog verloren. Uniek aan dit project is namelijk de samenwerking en afstemming met alle belanghebbenden: boeren en tuinders, industrie en andere ketenpartijen als afnemers en retailorganisaties. De resultaten van Pure zullen bijdragen aan de implementatie van de nationale actieplannen die Europese landen moeten maken in het kader van de EU Directive on sustainable pesticide use.

Resultaten

Over vier jaar moet Pure leiden tot geaccepteerde en duurzame oplossingen voor boeren en tuinders in het bestrijden van ziekten en plagen in gewassen als tarwe, maïs, vollegronds- en glasgroenten en fruit.

Geïntegreerde gewasbescherming combineert chemische, biologische en mechanische gewasbestrijding. Hierdoor kunnen ziekten en plagen voorkómen en/of onderdrukt worden met zo min mogelijk schade voor mens en milieu. Geïntegreerde gewasbescherming biedt boeren en tuinders mogelijkheden het gebruik van chemische middelen drastisch te beperken.

Meer informatie