Project

PUREFOOD - Peri-urban and regional food dynamics: understanding food as an integrated and territorial domain

PUREFOOD wil het gebrek aan hoge kennis- en vaardigheidsniveau verminderen die een negatieve invloed hebben op het vermogen om oplossingen (politieke en ontwikkelingsdoelen) te bieden met betrekking tot voedselveiligheid, openbare aanbestedingen, gezondheid en duurzame regionale ontwikkeling.

purefood.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en op de website PUREFOOD.