Studentenverhaal

"Puzzelstukje viel op z'n plaats"

"Ik heb eerst lang getwijfeld over mijn studiekeuze. Na een jaar reizen heb ik voor de opleiding Internationaal Land- en Waterbeheer gekozen. De aardrijkskundehoek vond ik altijd al interessant, zo kwam ik bij Wageningen University terecht. Ik zocht een studie op het vlak tussen technisch en sociaal, dus toen ik over deze opleiding las, viel er voor mij een puzzelstukje op zijn plaats! Een ander aansprekend aspect is dat de studie toegepast en oplossingsgericht is. Ook de nadruk op duurzaamheid vind ik belangrijk, op een realistisch-idealistische manier. Dat sluit heel erg aan bij hoe ik ben."

Je houdt steeds contact met de praktijk

Geen natuurkunde
"Ik had geen natuurkunde in mijn pakket en moest dat vak dus eerst inhalen. Dat heb ik bij het James Boswell College in Utrecht gedaan in twee maanden tijd. Ik vond dat een prettige manier, we hadden een klein klasje en kregen bijna één-op-één onderwijs. Het was goed te doen vond ik. Ik had wiskunde B in mijn pakket en dan heb je wel een basis. Bovendien heb je al een keer eindexamen gedaan, dus weet je beter hoe je kunt leren voor een examen. En natuurlijk was ik heel gemotiveerd om het te halen!"

Op mijn plek
"Ik had al snel in mijn eerste jaar het gevoel dat ik op de goede plek zat bij Internationaal Land- en Waterbeheer. Het klikte meteen met mijn studiegenoten. Het valt mij op dat ze initiatiefrijk zijn en reislustig. Ook de manier waarop je onderwijs krijgt, klopt voor mij. Het is wel een universitaire opleiding, maar je verliest je niet in theoretische zaken. Je houdt steeds contact met de praktijk en dat vind ik leuk. Zo krijg je aan het eind van het eerste jaar een ontwerp-vak, waarbij je een week naar een erosiegebied in Limburg gaat. Dat vond ik echt een eyeopener! Eerst heb je allemaal losse bouwstenen verzameld, zoals technische vakken, sociale vakken, allerlei vaardigheden en dan ga je het ineens toepassen. Toen kwam alles bij elkaar en dacht ik: ‘dit is dus mijn vakgebied’. Dat was heel leuk om te merken."

Hestia Zinsmeister, bachelorstudent