Project

QTL-based physiological modelling to unravel the complexity of drought tolerance in rice (Oryza sativa L.)

QTL-gebaseerde fysiologische modellering om de complexiteit van droogtetolerantie in rijst (Oryza sativa L.) te ontrafelen door gebruik van een introgressi online populatie.