Project

QUARISMA - Quality and Risk Management in Meat Chains

Quarisma stimuleert duurzame ontwikkeling in de Europese vleessector, en tegelijkertijd wordt wetenschappelijke kennis gemobiliseerd die nodig is om dit te verwezenlijken.

quarisma_logo_91685d0f00.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en op de website Quarisma.