Nieuws

Rector Arthur Mol herbenoemd

Gepubliceerd op
31 januari 2023

De raad van toezicht van Wageningen University & Research (WUR) heeft prof.dr.ir. Arthur P.J. Mol herbenoemd voor een periode van bijna een jaar als vice-voorzitter van de raad van bestuur van WUR en als rector magnificus van Wageningen University. Mol is sinds 1 juni 2015 in functie en zal tot de Dies Natalis in 2024 aanblijven.

Arthur Mol heeft zich tijdens de afgelopen acht jaren van zijn rectoraat ingezet om de financiële onderwijs- en onderzoeksbijdragen aan de universiteit en Wageningen Research te verruimen en om de goede positie van de WUR nationaal en internationaalte handhaven en te versterken. Daarbij heeft Mol gezorgd voor vernieuwing van onderwijsconcepten, zoals de combinatie van het traditionele klassikale en lab onderwijs en het online leren (blended learning), de introductie van online masters, en academisch onderwijs beschikbaar en het toegankelijk maken voor iedereen via MOOC’s en Leven Lang Ontwikkelen. Ook heeft Mol zich ingezet op het speerpunt Open Science, het vrij toegankelijke maken van onderzoek, data en onderwijsmateriaal waardoor meer transparante, betrouwbare, integere en toegankelijke wetenschap mogelijk is. En heeft hij een nieuw soort opleiding gestart, de Engineering Doctorate.

Het versterken van de kwaliteit van het onderzoek resulteerde in het krachtig doorzetten en recentelijk vernieuwen van tenure track. Het opzetten en leiden van samenwerkingsverbanden heeft een grote impuls gekregen o.a. rond de 4TU, de EWUU alliantiemet Eindhoven en Utrecht, de Association of European Life Science Universities ICA, de Euroleague for Life Sciences ELLS, de European Bioeconomy University en de Agrifood 5 Alliance. Recent zijn de faciliteiten van WUR uitgebreid met een nieuw onderwijsgebouw Aurora en een nieuwe aula, Omnia. Mol stond ook aan de basis van de gezamenlijke onderzoeksinstituten AMS, OnePlanet en het binnenkort te starten Delta Climate Centre.

De milieukundige en socioloog Mol is sinds 2000 leerstoelhouder Milieubeleid. Van 2009 tot 2014 was hij directeur van de Wageningen School of Social Sciences en tevens lid van het college voor promoties. Daarnaast was hij hoogleraar in China, Japan en Maleisië. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn globalisering, ecologische modernisering, duurzame productie en consumptie, sturing door informatie en stedelijk milieubeleid.