Project

REFORM - REstoring rivers FOR effective catchment Management

REFORM is gericht op het ontwikkelen van richtlijnen en instrumenten die beekherstel-, rivierherstel-, en mitigerende maatregelen meer kosteneffectief maken en ondersteuning bieden aan de tweede generatie KRW StroomGebiedsBeheerPlannen.

reform_logo.jpg

Doel

De doelen van het project REFORM zijn:

  • het vergroten van de kansen op succes van hydromorfologische herstelmaatregelen,
  • het effectiever beoordelen van de status van stromende wateren, beek- en rivierbegeleidende wetlands en verbonden grondwatersystemen.

Meer informatie