Project

Wildlife Conservation and Development: An analysis of the reintroduction of Sport Hunting in Uganda

In dit PhD project wordt de 'nieuwe' jachtsport in Oeganda onderzocht die in 2001 geïntroduceerd werd als een 'moderne' vorm van bestuur, waarbij natuurbeheer niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid is, maar ook van niet-gouvernementele actoren.

Meer informatie

Publicaties