Dienst

Risicobeoordeling voor het mariene milieu (ERA)

Wageningen Marine Research ontwikkelt methoden en normen die worden gebruikt voor regelgevings- en wetenschappelijke doeleinden.

Environmental Risk Assessment (ERA) is een algemeen gebruikt hulpmiddel bij de evaluatie van de mogelijke milieueffecten van chemische producten of activiteiten. Sinds eind jaren tachtig is Wageningen Marine Research actief in de milieurisicobeoordeling. Als zodanig waren en zijn we betrokken bij de ontwikkeling van methoden en normen die momenteel worden gebruikt voor regelgevings- en wetenschappelijke doeleinden.

» Lees meer in het Engels