Nieuws

Ritnaaldschade in continuteeltmais –beheersen vraagt doorzetten

Published on
9 augustus 2022

Ritnaalden kunnen schade veroorzaken in de maisteelt na het scheuren van grasland. Dat deze schade ook voor kan komen in continuteelt van mais is nieuw en dit fenomeen lijkt toe te nemen. Na een drietal proeven in 2021 is op één van de locaties dit jaar doorgegaan met het vergelijken van de beheersingsstrategieën. De trend in de resultaten die in 2021 zichtbaar werd zet zich in de proef in 2022 door.

In de proef is gekeken naar een vergelijk van ploegen, niet-kerende grondbewerking (NKG) met de vastetandcultivator en NKG gecombineerd met de messenfrees. Daarnaast wordt gekeken naar effecten van zaadbehandeling met insecticide en van insecticidegranulaat in de zaaivoor. De voorlopige resultaten laten een duidelijk gunstig effect van zaadbehandeling zien, maar ook dat de zaadbehandeling wordt ondersteund door teeltmaatregelen om de aantasting door ritnaalden voldoende te beheersen. Na ploegen is in de proef de aantasting minder dan na beide NKG-behandelingen.

Zware aantasting; soms meerdere ritnaalden bij één plant
Zware aantasting; soms meerdere ritnaalden bij één plant