Project

Robin - Role Of Biodiversity In climate change mitigatioN

ROBIN voorziet in kwantitatieve informatie over de onderlinge relaties tussen klimaatverandering, biodiversiteit en ecosysteemdiensten, en hun sociaalecologische gevolgen in ontwikkelingslanden (Zuid-en Midden-Amerika).

robin_logo.jpg

Doel

Doelstellingen van dit project zijn:

  • Kwantificeren van de rol van biodiversiteit in Zuid-en Midden-Amerika bij de beperking van klimaatverandering.
  • Kwantificeren van lokale en regionale interacties tussen biodiversiteit, landgebruik en het potentieel om klimaatverandering tegen te gaan.
  • Evalueren van de sociaalecologische gevolgen van veranderingen in de biodiversiteit en ecosysteemdiensten bij klimaatverandering.
  • Analyseren van de gevolgen van alternatieve landgebruikscenario's .
  • Zorg voor begeleiding bij ruimtelijke ordening en andere opties om klimaatverandering tegen te gaan.

Meer informatie