Product

Robotti - één robot voor monitoring, zaaien, schoffelen en bemesten

De Robotti is een autonome werktuigdrager die zelfstandig verschillende landbouwtaken kan uitvoeren. Door zijn lichte gewicht en autonome navigatie is deze robot uitermate geschikt voor gewasmonitoring met cameratechnieken, maar ook voor teeltbewerkingen zoals zaaibedbereiding, schoffelen, bemesten en gewasbescherming. De Robotti maakt dit mogelijk doordat er standaard werktuigen gekoppeld kunnen worden. Hij wordt ingezet op de proefvelden van Wageningen University & Research en is met name geschikt voor rijpadenteelt.

Robotti helpt toekomstbestendige landbouw

In de landbouw van de toekomst is agroecologie het uitgangspunt en staan natuurlijke processen centraal. Een manier om dit te doen is bijvoorbeeld strokenteelt of zelfs pixellandbouw. De Robotti biedt technische ondersteuning om deze vormen van landbouw te kunnen bedrijven en om door intensieve gewasmonitoring ecologische processen beter te kunnen begrijpen. Daarnaast werkt Wageningen University & Research in diverse projecten aan robottechnologie, zoals kunstmatige intelligentie, swarm technologie en collaborative (deep) learning. De Robotti is uitermate geschikt om zulke nieuwe kennis toepasbaar te maken en te demonstreren in de praktijk.

Gewasmonitoring met fenotypering

robotti in rijpadenteelt

Met camerasystemen en slimme algoritmes kunnen uit camerabeelden per proefveld verschillende gewaskenmerken berekend worden, zoals Leaf Area Index, WDVI, NDVI, opkomstellingen, hoogte, kleur, etc. Fenotypering biedt een objectieve gewasbeoordeling. In combinatie met de Robotti kunnen wekelijks autonoom gewasopnames gemaakt worden zodat er een tijdserie wordt opgebouwd. Zo kun je meer grip krijgen op de ecologische processen en verschillen in gewasgroei detecteren die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld rasverschillen, effect van bemesting of effect van gewasbescherming op ziekten en plagen. De Robotti is voor deze doeleinden uit te rusten met verschillende camerasystemen: RGB, NIR, LiDar, Thermisch, etc.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Toepassingen

 • Zaaibedbereiding
 • Schoffelen, wieden, eggen
 • Gewasbescherming middels SpotSprayer
 • Bemesten
 • Gewasmonitoring

Technische details

 • Werkbreedte: 3m
 • Spoorbreedte: 3.0-3.15m
 • Bodemvrijheid: 0.8m
 • Gewicht: 1800 kg
 • Werksnelheid: 0-8 km/h
 • Vermogen: 2x18 kW dieselmotor
 • Hefcapaciteit: 750 kg

Wilt u met ons samenwerken?

Met een team van experts kijken we naar het gehele systeem van data verzamelen, interpreteren en toepassing in het veld. Heeft u ook ideeën die u verder wilt ontwikkelen of heeft u al robottoepassingen die u wilt laten testen of demonstreren in de praktijk? Neem dan contact met ons op.