Nieuws

Samen op zoek naar een ontwerp voor Het Koeland

article_published_on_label
12 oktober 2022

Op welke manier koester je een stuk grond in Flevoland, van bijna 4 ha, zonder afbreuk te doen aan de archeologische waarde die in de bodem verborgen ligt? Op verzoek van een aantal bewoners rond “het Koeland” zoals deze vindplaats door de omwonenden wordt genoemd, is met onderzoekers, studenten, bewoners en onderzoekers van Wageningen University & Research de afgelopen maanden gezocht naar antwoorden op die vraag.

Uit deze samenwerking zijn verschillende suggesties voor aankoop, inrichting, gebruik en beheer gekomen, die recht doen aan de historie van het gebied en die bijdragen aan de kwaliteit van de woonomgeving. Deze zijn terug te vinden in “Het Koelandop zoek naar een gezamenlijk ontwerp en beheer van een archeologische vindplaats in Almere Oosterwold, een inspiratiedocument.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst waarbij een groot deel van de begeleidingscommissie aanwezig was zijn de vervolgstappen benoemd en de vele nog te nemen hobbels besproken. Om dit concreet te maken is een agenda met vervolgacties opgesteld.

Eén van de bewoners gaat zich sterk maken om de aankoop van de grond te realiseren, Landschapsbeheer Flevoland gaat zich, samen met de enthousiaste aanjagers de komende tijd sterk maken voor de verdere inrichting en beheer en van het gebied waarbij de ideeën uit het inspiratiedocument worden geïmplementeerd.