Nieuws

Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw (SABE-regeling)

Published on
21 juni 2022

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw of stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand.

Verschillende programma's

Het scholings- en coaching programma bestaat uit drie verschillende
programma’s die ontwikkeld zijn door de groene hogescholen (Aeres
Hogeschool, HAS Green Academy, Van Hall Larenstein en Inholland) en
Wageningen University & Research, mede mogelijk gemaakt door LNV.

Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen bij de groene hogescholen en Wageningen University & Research terecht voor masterclasses, cursussen en opleidingen.

Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie verschillende thema’s:

  • Natuurinclusief ondernemen: de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur
  • Precisielandbouw:
    hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van ontwikkelingen op
    het gebied van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruikmaken van de
    technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen.
  • Stikstof: -op bedrijfsniveau- omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen

Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE-regeling)

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe).

Meer informatie