Project

SENSORFISH - Intelligent Sensor Network and System Technologies for Fish Farming

De belangrijkste doelstelling van SENSORFISH is een gezamenlijk onderzoeksprogramma om de mobiliteit en uitwisseling van onderzoekers tussen de EU-landen, China en Amerika te verhogen om zo een beter inzicht te krijgen in intelligente sensornetwerk- en systeemtechnologieën voor het kweken van vis.

sensorfish_logo.jpg

Een intelligent monitoring-en controlesysteem voor de visteelt zorgt voor arbeid-en energiebesparing, beperkt ziekte en sterfte van vis, en verhoogt de opbrengsten door continue monitoring en bewaking van de waterkwaliteit.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website SENSORFISH.