Nieuws

Sluiting VIC Sterksel, vertrekpunt nieuw begin

Gepubliceerd op
27 oktober 2020

Eind 2020 sluit Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel van Wageningen Livestock Research. Er wordt gewerkt aan een alternatief voor varkensonderzoek. In interviews met de vakpers geeft Gert van Duinkerken daar een toelichting op.

Voor het beantwoorden van veel onderzoeksvragen zijn alternatieven
Gert van Duinkerken, Business Unit Manager van Wageningen Livestock Research

Alternatieven

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar maatwerkoplossingen, (inter)nationale praktijkbedrijven en testbedrijven. Daarnaast kan onderzoek met varkens plaatsvinden bij Carus in Wageningen en Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. Bovendien kunnen sommige onderzoeksvragen deels via laboratoriumonderzoek worden beantwoord of via studies met behulp van modellen.

Daarnaast is Wageningen Livestock Research intensief in gesprek met de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht over een gezamenlijke locatie met zeugen, biggen en vleesvarkens voor onderzoek en educatie. Dit najaar wordt de haalbaarheidsstudie afgerond.