Project

SMART-CEA: Smart Controlled Environment Agriculture Systems

Het vormen van een Center of Excellence of Synergy in onderzoek, innovatie en technologieoverdracht op het gebied van de landbouwproductie in kassen en stallen met als doel de barrières die momenteel een vlotte verspreiding en actualisering van kennis en know-how belemmeren op het gebied van nieuwe technologieën toegepast op de CEA sector.

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website SMARTCEA.