Project

SmartSOIL - Duurzame bedrijfsvoering voor vermindering bodembedreigingen door klimaatverandering

In SmartSOIL wordt kennis voor duurzaam bodembeheer geïntegreerd en ontsloten voor beleid en praktijk, waarbij bodemvruchtbaarheid en organische stof centraal staan. In SmartSOIL ligt het accent op duurzaam beheer van koolstofvoorraden en –stromen.

smartsoil_logo.jpg

In veel Europese landen zijn in het verleden ‘lange termijn experimenten’ (LTE’s) aangelegd die een schat aan informatie bevatten over de langetermijneffecten van bodembeheer. Deze kennis wordt nu bij elkaar gebracht met een focus op organische stof. Onder andere in het project SmartSOIL wordt de organische-stofhuishouding in meer dan 50 LTE’s geanalyseerd, bij uiteenlopende beheersopties en in verschillende EU bedrijfstypes. Het project levert strategieën en beslisschema's voor de praktijk.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website SmartSOIL.