Smoddebos-Duivelshof

Provincie Overijssel
Ligging Losser
Coordinaten 264.0 / 478.0
Hoogte tov NAP +39.0 tot +41.0m
Oppervlakte 5.4 resp. 5.0 ha
Eigenaar/beheerder Landschap Overijssel resp. Natuurmonumenten
Bijzondere status A-locatie
Jaar van aanwijzing 1997
Delen beheerd tot 1990
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop keileemopduiking; brongebied; lemig dekzand; dekzand op leem
PNV gewoon Eiken-Haagbeukenbos resp Kamperfoelierijk eiken-Haagbeukenbos
Smoddebos
Smoddebos

Bosreservaat Smoddebos-Duivelshof is aangewezen als één reservaat, maar bestaat duidelijk uit twee delen. De afzonderlijke bosjes worden verbonden door de Snoeiingsbeek. De beide bossen vormen onderdeel van het kleinschalig oud hoevenlandschap op de grens van stuwwallenlandschap en het dekzandgebied. Akkers en weilanden omgeven de bosjes.

Smoddebos

Het Smoddebos is een eikenbos op voormalige vloeiingsweiden, die omgeven zijn door een oude boswal. In het verleden werden de weiden regelmatig overstroomd met water uit de Snoeiingsbeek. Het eikenbos werd omstreeks 1880 aangelegd. In de boomlaag zit nu ook gewone es, die zich spontaan heeft gevestigd. Haagbeuk vormt een tweede boomlaag. De struiklaag bestaat voornamelijk uit hazelaar. Vooral op de oude boswal komt een rijke ondergroei voor: bosanemoon, boswederik, boszegge, heelkruid, muskuskruid, ruige veldbies, schaafstro, slanke sleutelbloem.

Duivelshof

De Duivelshof is een heidebebossing uit de tweede helft van de 19e eeuw. In de vochtige heide werd zomereik en enkele stukjes grove den aangeplant op rabatten. Plaatselijk komen Amerikaanse eik, berk en fijnspar voor. De Duivelshof heeft een rijke flora, met onder andere witte klaverzuring, gele dovenetel, reuzenpaardenstaart. Onder grove den komt een verruiging van braam voor.

zie ook: www.natuurmonumenten.nl

Kaart