Project

SOCIOEC - Socio economic effects of management measures of the future CFP

De Europese Commissie heeft een aantal belangrijke tekortkomingen ten aanzien van visserijbeheer geconstateerd. Het gaat hier om tot op heden onopgeloste problemen, zoals: overcapaciteit, onduidelijke beleidsdoelstellingen, een gebrek aan verantwoordelijkheid bij de sector en een besluitvormingssysteem dat korte termijndenken stimuleert. Het centrale doel van SOCIOEC is een mechanisme te bedenken voor beheermaatregelen die overeenkomen met de overkoepelende duurzaamheidsdoelstellingen van de EU en die op draagvlak kunnen rekenen van de stakeholders.

Het Europese visserijbeleid wordt momenteel hervormd. De Europese Commissie heeft een aantal belangrijke tekortkomingen ten aanzien van visserijbeheer geconstateerd. Het gaat hier om tot op heden onopgeloste problemen, zoals: overcapaciteit, onduidelijke beleidsdoelstellingen, een gebrek aan verantwoordelijkheid bij de sector, een besluitvormingssysteem dat korte termijndenken stimuleert en discards. Middels een hervorming van het beleid wil de EC de tekortkomingen aanpakken. Dit project maakt aanbevelingen hoe dit te doen.

Het centrale doel van dit onderzoek is (combinaties van) beheermaatregelen te bedenken, afgestemd op lokale behoeften, die tegemoetkomen aan de overkoepelende duurzaamheidsdoelstelingen van de EU en die op draagvlak kunnen rekenen van de stakeholders.


socioec_logo.jpg

Meer informatie