Project

SoilTrEC - Soil Transformations in European Catchments

Door onduurzaam landgebruik zijn de verliezen van bodems tegenwoordig veel sneller dan de vorming. Daardoor is de bodem een eindige hulpbron geworden. De centrale hypothese van het EU SoilTrEC project is dat de ontwikkeling van de fysische bodemstructuur de sleutel is tot de vorming en het functioneren van de bodem.