Project

SOLINSA - Agricultural Knowledge Systems in Transition: Towards a more effective and efficient support of Learning and Innovation Networks for Sustainable Agriculture

Identificatie van een effectieve en efficiënte methoden voor de ondersteuning van de succesvolle Leer-en Innovatiecentrum Netwerken voor Duurzame Landbouw (LINSA) als bestuurders van de overgang naar landbouw innovatiesystemen voor duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling.

solinsa-logo.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website SOLINSA.