Project

SPLASH - Sustainable PoLymers from Algae Sugars and Hydrocarbons

Het SPLASH-project gebruikt microalgen als een hernieuwbare grondstof voor de duurzame productie en terugwinning van koolwaterstoffen en (exo)polysachariden. Deze biobased chemicaliën worden gebruikt voor de hernieuwbare plastics en polymeren.

splash_logo.jpg

Onderzoekers en bedrijfsleven werken binnen SPLASH aan het maken van plastic uit algen. De algen zijn de kleine fabriekjes voor het produceren van bouwstenen voor plastics producten, zoals voedselverpakkingen, vezels voor touw en netten.

Binnen SPLASH werken onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven aan de ontwikkeling van de Botryococcus alg als industrieel productieplatform, de beste productieomstandigheden voor de gewenste suikers en koolwaterstoffen, in situ extractiemethoden en isolatie. En aan het ontwikkelen van de nieuwe polymeren en de plastic producten.

De groene alg Botryococcus braunii en microalg Chlamydomonas reinhardtii produceren de gewenste suikers. Deze suikers worden omgezet in bouwstenen, zoals adipinezuur uit galactose, 2,5-furaandicarbonzuur uit glucose, rhamnose en fucose. Deze bouwstenen zullen via polymeercondensatie omgezet worden in polyethyleen 2,5-furaandioaat (PEF) en (poly)1,4 pentyleen adipaat-co-2,5-furaandioaat.

Meer informatie