Nieuws

Stadstemperatuur meten met smartphones

Gepubliceerd op
28 augustus 2013

Smartphones kunnen worden gebruikt om de daggemiddelde temperatuur in steden te berekenen. Onderzoekers van het KNMI en Wageningen University hebben hiervoor een methode ontwikkeld. Deze studie van o.a. Aart Overeem, Hidde Leijnse, Gert-Jan Steeneveld en Remko Uijlenhoet is vorige week gepubliceerd in Geophysical Research Letters.

De accu's van smartphones bieden mogelijkheden om temperatuurgegevens te leveren, waarmee in de toekomst mogelijk het microklimaat van de stad in kaart is te brengen. De gratis applicatie OpenSignal, bedoeld om de sterkte van draadloze netwerken te monitoren, slaat accutemperaturen op. Uit duizenden metingen van de temperatuur van de accu’s van smartphones is met een wiskundige formule de luchttemperatuur in steden af te leiden. De accu van een smartphone heeft namelijk een temperatuursensor om schade door oververhitting tijdens het laden te voorkomen. Alhoewel deze sensor geen directe luchttemperatuurmeting geeft, kan het signaal toch worden gebruikt om de luchttemperatuur te berekenen met een eenvoudig warmtetransportmodel.

De techniek zou in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het meten van de actuele temperatuur op verschillende plekken in steden. In en nabij stadskernen kunnen grote temperatuurverschillen optreden. Voor onderzoek naar hitte en gezondheid is het van groot belang om de temperatuurverdeling in stedelijke gebieden zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. Op basis van 1,3 miljoen accutemperatuurmetingen zijn al daggemiddelde temperaturen berekend voor acht grote steden (meer dan 2 miljoen inwoners) met vaak verschillende klimaten: Buenos Aires (Argentinië), Londen (Verenigd Koninkrijk), Los Angeles (Verenigde Staten), Parijs (Frankrijk), Mexico City (Mexico), Moskou (Rusland), Rome (Italië) en São Paulo (Brazilië).

Per stad is de daggemiddelde accutemperatuur berekend op basis van alle metingen in de stad. Vervolgens is een warmtetransportmodel gebruikt om de luchttemperatuur te schatten. Omdat 20 procent van het aardoppervlak mobiele telefoniedekking heeft en er al honderden miljoenen bruikbare apparaten in omloop zijn, is er een groot potentieel voor het verkrijgen van luchttemperatuurkaarten met smartphones, met name in dichtbevolkte gebieden. Het onderzoek, uitgevoerd met financiële steun van de Technologiestichting STW en het NWO E-science project ‘Summer in the City’, is een eerste stap richting het verkrijgen van meer relevante temperatuurinformatie voor de complexe en diverse microklimaten in steden.