Project

STEP - Status and Trends of European Pollinators

In het kader van het EU-project STEP wordt op landschapsschaal veldonderzoek gedaan naar de effecten van verschillende omgevingsfactoren op populaties wilde bestuivers in het agrarische landschap. Daarnaast zal de effectiviteit van experimentele bloemenstroken als bevorderende maatregel voor wilde bestuivers onderzocht worden.

step.jpg

De laatste decennia gaan wereldwijd veel soorten bestuivende insecten achteruit, wat aanleiding heeft gegeven tot internationale ongerustheid over gevolgen voor de bestuiving van landbouwgewassen en wilde planten. Er is dringend inzicht nodig in de factoren die een rol spelen bij de achteruitgang van wilde bestuivers en in de effectiviteit van mogelijke maatregelen om deze achteruitgang tegen te gaan.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website STEP.