Nieuws

Stimuleren van de consumptie van betaalbare, veilige groenten in Benin, Mali en Burkina Faso

article_published_on_label
14 april 2023

‘Safe Locally-Produced Vegetables for West Africa’s Consumers’ (SAFEVEG; veilige lokaal geproduceerde groenten voor consumenten in West-Afrika) is een actieonderzoeksprogramma. Het is ontwikkeld in het kader van het DeSIRA-initiatief van de EU voor slimme innovatie voor klimaatrelevante ontwikkeling door onderzoek in de landbouw (en voedselsystemen) in ontwikkelingslanden. Het SAFEVEG-initiatief heeft als doel ondervoeding te verminderen, het inkomen en de productiviteit van kleinschalige voedselproducenten – met name vrouwen en jongeren – te verbeteren en duurzaam landgebruik uit te breiden. Het wordt uitgevoerd door het World Vegetable Center in samenwerking met Wageningen University & Research en CIRAD (het Franse landbouwonderzoekscentrum voor internationale ontwikkeling) en een groot aantal nationale partners.

Het SAFEVEG-programma is in november 2020 van start gegaan in de drie West-Afrikaanse landen Benin, Burkina Faso en Mali. Het eerste jaar werd besteed aan diagnostisch onderzoek om na te gaan welke belemmeringen en mogelijkheden voor innovaties er zijn in de groentewaardeketen, vanaf de productie en de afzet tot aan de consumptie van groenten.

Consumptie van veilige groenten

WUR heeft samen met de onderzoekspartners uit deze landen de leiding over het werkpakket dat is gericht op het stimuleren van de consumptie van veilige groenten. Dit kan worden bereikt door veilige groenten betaalbaar, beschikbaar en aanvaardbaar te maken voor de consument. Want wat is het probleem met de consumptie van groenten? Waarom eten mensen niet genoeg van dit gezonde voedsel?

Om die vraag te beantwoorden hebben we uitgebreid literatuuronderzoek gedaan, veel verschillende belanghebbenden in de drie landen geraadpleegd en vragenlijsten laten beantwoorden door duizenden consumenten. Onze conclusie was dat men in Benin, Burkina Faso en Mali veel minder groenten eet dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Dit leidt tot tekorten aan micronutriënten, wat negatieve gevolgen heeft voor de volledige ontwikkeling van kinderen en kan leiden tot andere voedselgerelateerde problemen, zoals bloedarmoede. Groenten zijn vaak gewoonweg te duur voor gezinnen. Ook hebben mensen weinig vertrouwen in de veiligheid van groenten. Dat laatste komt doordat ze steeds meer beseffen dat groenten wellicht zijn bespoten met veel pesticiden of onhygiënisch zijn behandeld, bijvoorbeeld met water dat besmet is met micro-organismen zoals E.coli.

Groenten betaalbaarder en veiliger maken

Er moet actie worden ondernomen om groenten betaalbaar en gezond te maken voor mensen. Bij het bespreken van de bovengenoemde problemen met vele belanghebbenden in het voedselsysteem kwamen er twee duidelijke opties naar voren om deze problemen op te lossen. In Benin en Burkina Faso spelen straatvoedselverkopers een bijzonder belangrijke rol bij het leveren van betaalbaar voedsel aan mensen met een laag inkomen. Maar zij verkopen over het algemeen voedsel met onvoldoende gezonde groenten. Om dit op te lossen, hebben we straatvoedselverkopers geleerd om meer groene bladgroenten te gebruiken in hun recepten. We onderzochten hoe dagelijkse klanten reageerden op zulk voedsel met meer groenten en in hoeverre zij bereid waren om iets meer te betalen. In totaal geeft ongeveer 60 procent van alle klanten aan dat ze blij zijn met de grotere porties groene bladgroenten.

In Mali ontdekten we dat veel consumenten er niet op vertrouwen dat groenten veilig zijn. Om dit probleem op te lossen, hebben we veilige herkomstlocaties van groenten vastgesteld, waar de telers zich houden aan de normen voor het gebruik van pesticiden. Om deze veilige groenten onder de aandacht te brengen, gaan we een etiket introduceren op de markten voor consumenten. Zo kunnen de klanten deze veilige groenten onderscheiden van andere producten op de markt en voor de veiligere versie kiezen. Tijdens de test beoordelen we de reacties van klanten op de goed herkenbare etiketten en gaan we na of deze marktverkopers hier meer door gaan verkopen.

Onderzoekspartners in de landen met kennis van zaken

De actieonderzoeken worden uitgevoerd door onze onderzoekspartners in de landen. Zij hebben niet alleen een degelijke wetenschappelijke achtergrond, maar zijn ook zeer goed bekend met de lokale voedselsystemen. Dat maakt onze interventies relevanter en vergroot de kans dat geslaagde interventies uit ons onderzoek daadwerkelijk geaccepteerd worden door de lokale bevolking. De rol van WUR is ondersteuning van de onderzoekers ter plaatse, internationale kennis en ervaring ontsluiten, en alle middelen verschaffen die nodig zijn om goed te kunnen werken. Tijdens de coronacrisis heeft WUR veel ervaring opgedaan met ondersteuning op afstand van partners in de landen zelf. Hierdoor is het werk van WUR relevanter geworden tegen lagere kosten. Je zou deze manier van werken ook kunnen zien als een laatste stap in de ‘dekolonisatie’ van WUR, nu belangrijke verantwoordelijkheden en zeggenschap over gezamenlijk onderzoek worden overgedragen aan de lokale partners. We zijn ervan overtuigd dat ons werk hoe dan ook effect zal hebben en zal bijdragen aan veranderingen in het voedselsysteem, zodat mensen met een laag inkomen meer toegang krijgen tot gezond voedsel.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan