Project

SysteMTb - Systems biology of Mycobacterium tuberculosis

Tuberculose (TB) wordt veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis (Mtb) en is opnieuw een mondiale bedreiging voor de gezondheid. Een derde van de wereldbevolking is geïnfecteerd met Mtb en nieuwe infecties treden op met een snelheid van één geval per seconde. Ondanks de wereldwijde onderzoeksinspanningen zijn de onderliggende mechanismen die ten grondslag liggen aan pathogenese, virulentie en persistentie van Mtb infectie onvoldoende bekend. Eenvoudige versimpelde benaderingen zijn niet voldoende om de complexe biologie ervan te begrijpen.

logo_systemtb.jpg

Doelstelling

Het SysteMTb project heeft als doelstelling om een systeembiologie kader vast te stellen om de belangrijkste kenmerken van Mtb en de interacties met de gastheer te begrijpen. Dit zal nieuwe inzichten en gedegen (modelmatige) kennis opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe, kosteneffectieve strategie├źn om tuberculose te bestrijden.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website SysteMTb.