Nieuws

‘Te weinig kennis over impact drivers op bodembiodiversiteit en ecosysteem’

Gepubliceerd op
3 november 2022

In een opinie-artikel in het high-impact tijdschrift ‘Global Change Biology’ luiden onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en Universiteit Utrecht (UU) de noodklok over het gebrek aan kennis over de gevolgen van klimaatverandering op de relatie tussen ecosysteem-functioneren en de biodiversiteit in onze bodem. Dit is zorgwekkend omdat onze bodem de basis is voor een groot aantal processen op onze aarde.

‘We weten te weinig over hoe de verschillende global change drivers op elkaar inwerken,’ stelt Alejandro Berlinches de Gea, onderzoeker aan Wageningen University & Research (WUR). ‘In de voortdurende klimaatverandering en het toenemende landgebruik hebben veel processen tegelijkertijd invloed op de bodem en het functioneren ervan. Als we de impact van klimaatverandering op bodembiodiversiteitsfuncties beter zouden begrijpen, zouden we veranderingen van bodemprocessen in een toekomstig klimaat beter kunnen voorspellen en ons beheer en beleid beter kunnen afstemmen.'

Een goede bodembiodiversiteit ondersteunt essentiële ecosysteemfuncties zoals voedselproductie en koolstofopslag. Echter, global change drivers zoals klimaatverandering en landmanagement bedreigen die biodiversiteit.

Berlinches de Gea is bezorgd: ‘Er is echt een groot gebrek aan kennis over het verband tussen de biodiversiteit onder de grond en het functioneren van het ecosysteem. Specifieke studies waarbij wordt gekeken naar de relatie tussen bodembiodiversiteit en het functioneren van het ecosysteem zoals die worden beïnvloed door global change drivers, zijn er simpelweg te weinig.’

0,3%

Ondanks belangrijke inzichten over de impact van individuele global change drivers op de relatie tussen bodembiodiversiteit en ecosysteemfuncties komen individuele drivers nooit op zichzelf voor, maar altijd in synergie met andere drivers in een veranderende wereld. Warmte heeft bijvoorbeeld een direct effect op andere klimaatdrivers zoals droogte. Toch weten we weinig over die interactie. Uit eerdere door anderen uitgevoerde studies, blijkt dat slechts 0,3 procent van meer dan 17 duizend sampling sites data over bodembiodiversiteit combineerden met het functioneren van het ecosysteem.

Toekomstig onderzoek

De onderzoekers benadrukken de noodzaak om deze relatie tussen drivers in de bodem te ontcijferen om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de bodem onder voortdurende wereldwijde veranderingen. Ze bieden richtlijnen voor geoptimaliseerde methodologische en experimentele benaderingen om bodembiodiversiteit en het functioneren van ecosystemen in een veranderende wereld te bestuderen. Dat moet waardevolle informatie opleveren over de werkelijke impact van (interactieve) drivers op biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen.

Publicatiegegevens

Alejandro Berlinches de Gea (WUR), Yann Hautier (UU) & Stefan Geisen. (WUR): ‘Interactive effects of global change drivers as determinants of the link between soil biodiversity and ecosystem functioning.’ Global Change Biology’ (24 October 2022).