Project

Terra Preta do Indio: Recovering the past, regaining the future of Amazonian Dark Earths

Zeer vruchtbare, antropogene bodems in de Amazone (Terra Preta; Amazone Dark Earth) zijn een uitdaging voor de conventionele theorieën over milieubeperking in het stroomgebied van de Amazone. Deze verbeterde bodems (en hun mede geëvolueerde gewassen) bieden een belangrijke inspiratiebron voor het (her-)creëren van gronden voor duurzame landbouw en de klimaatverandering te beperken door koolstofvastlegging.

Meer informatie is tevinden op de UK site en op de Website Terra Preta Program.