Studentenverhaal

"Thesis doen is heel hard werken, maar wel met veel plezier"

Mijn naam is Mirthe en ik heb mijn thesis gedaan bij de vakgroep Organische chemie.

In de laatste week lukte het me om de twee moleculen te laten koppelen, een groot succes!
Mirthe Sjoerds, student Moleculaire Levenswetenschappen

Thesismarkt

Ik kwam eigenlijk op een makkelijke manier bij mijn thesis terecht. Tijdens mijn tweede jaar werd er een thesismarkt georganiseerd waarop alle vakgroepen staan met mogelijk thesisonderwerpen. Ik was op zoek naar een thesis met een soort “hoger doel”, waarbij ik heel duidelijk wist wat mijn bijdrage was aan de maatschappij, het liefst zo scheikundig mogelijk. Ik liep toen langs het kraampje van Organische chemie en ik raakte in gesprek over een lopend onderzoek waarbij antilichamen werden ingezet als kankerbestrijding. Dat vond ik zo fascinerend dat ik daarover mijn bachelorthesis wilde doen.

Mijn onderzoek

Ik heb onderzoek gedaan naar het veranderen van antilichamen door middel van clickchemie om een immuunreactie op te wekken in het lichaam, zodat de kanker wordt bestreden. Clickchemie is een methode om moleculen op een simpele, efficiënte manier aan elkaar te koppelen. Ik heb geprobeerd twee moleculen te laten koppelen met verschillende onderdelen van het antilichaam. Om te kijken of dit gelukt was gebruikte ik onder meer de scheidingsmethode HPLC (High-Pressure Liquid Chromatography). Hiermee kon ik ook de opbrengst van de reactie bepalen. HPLC is een vorm van vloeistofchromatografie, waarbij moleculen door onder meer de hoge druk en loopvloeistof gescheiden worden.

Het reactiemechanisme waarmee een ander molecuul op bijvoorbeeld een antilichaam (blauw rondje) wordt geplaatst d.m.v. click-chemistry
Het reactiemechanisme waarmee een ander molecuul op bijvoorbeeld een antilichaam (blauw rondje) wordt geplaatst d.m.v. click-chemistry

Honours programme: extra uitdaging

Naast mijn thesisproject volgde ik ook het Honours programme, waardoor ik nog een extra praktische opdracht had tijdens mijn thesis. Ik heb daarom geprobeerd zelf een stof te maken in een water- en zuurstofloze omgeving. Dat bleek nog een hele uitdaging! Al met al was thesis doen heel hard werken, maar wel met veel plezier en goede begeleiding! Ik heb het heel leuk gehad en het mooiste was dat het me in de laatste week lukte om de twee moleculen te laten koppelen, dus dat was een groot succes!

Terug naar Studenten vertellen