Project

Innovaties in varkensstallen

VIC Sterksel heeft in samenwerking met bedrijfsleven partners en varkenshouders in de praktijk kennis opgedaan rondom het terugdringen van ammoniak, geur en fijnstof bij de bron en het verhogen van de return on investment door kostenbesparingen en betere dierprestaties.

Van 2011-2015 is binnen het project Toiletstal op VIC Sterksel het sturen van lig- en mestgedrag van varkens via verschillende invalshoeken benaderd:

  • Sturen door functiegebieden in grote groepen
  • Door hokinrichting en klimatisering in kleine groepen
  • Door training, leren en bijsturen
HET_IDEALE_VARKENSHOK_kleur2.jpg

Daarnaast is allerlei onderzoek gedaan naar het terugdringen van emissies van ammoniak door voer- en managementmaatregelen en zijn stalsystemen ontwikkeld en getest die hier een positieve bijdrage aan leveren. Deze projectenpagina omvat een overzicht van de hier ontwikkelde kennis en heeft als doel deze uit te wisselen met de praktijk.

Over het innovatietraject ‘ontwikkeling toiletstal 2011 – 2014’ zijn vijf presentaties gemaakt; van de start van de innovatietraject tot aan geleerde lessen voor invoeren in de praktijk.

  1. Het hoe en waarom van het varkenstoilet
  2. Pigsy voor grote groepen
  3. Emissie-arm toilet voor kleine groepen
  4. Training en leren
  5. Eindconclusie en adviezen voor de praktijk

Daarnaast zijn er nog twee presentaties gemaakt over het ‘Toiletgedrag voor en na spenen in Vair Varkenshuis’ en 'Toiletstal: inzichten vanuit onderzoek en praktijk'.

video's

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan