Promotie

Towards performance assessment of subnational forest-based climate change mitigation initiatives

Promovendus dr. AB (Astrid) Bos
Promotor prof.dr. M (Martin) Herold
Externe copromotor dr V De Sy , dr AE Duchelle
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing
Datum

vr 17 januari 2020 16:00 tot 17:30

Locatie

Samenvatting:

Tropische bossen spelen een centrale rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Om te weten of initiatieven die ontbossingsgerelateerde emissies trachten te verminderen (REDD+) dit doel behalen is het belangrijk om koolstofemissies te monitoren en evalueren. Daarom is het nodig om evaluatiemethoden voor deze initiatieven te ontwikkelingen en testen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen we verschillende kwantificatiemethodes testen en vergelijken, en tegelijkertijd onderzoeken hoe (de vermindering van) koolstofemissies samenhangt met lokale sociaal-economische effecten. In dit proefschrift worden methoden vergeleken die ontbossing meten voor en na de start van REDD+, binnen en buiten interventiegebieden, en op verschillende niveaus. Deze evaluaties zijn gebaseerd op (ruimtelijke) data over bosareaal en veranderingen daarin, maar deze data bevatten onzekerheden die de REDD+ evaluatieresultaten beïnvloeden en waar dus rekening mee gehouden dient te worden. Ontbossingsoorzaken verschillen tussen en zelfs binnen de verschillende studiegebieden, en vragen daarom om een lokaal-specifieke aanpak van REDD+ interventies. Naast een focus op ontbossing en veranderingen daarin, moeten veranderingen in welzijn ook worden geëvalueerd om te meten waar en onder welke omstandigheden REDD+ interventies huishoudens benadelen die afhankelijk zijn van tropische bossen.