Project

TRAIN-ASAP - Training and Research AImed at Novel Antibacterial Solutions in Animals and People

Het gebrek aan effectieve antibacteriële geneesmiddelen tegen resistente bacteriën vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en heeft enorme economische gevolgen voor de gezondheidszorg. TRAIN-ASAP wil de bestaande kloof tussen de last van infecties veroorzaakt door resistente bacteriën en de sterke behoefte aan alternatieve oplossingen voor bestrijding van antibioticaresistentie bij zowel mens en dier overbruggen.

train-asap_logo.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website TRAIN-ASAP.