Project

TROFOCLIM - Tropical forests and climate change: understanding links to predict future responses

Het TROFOCLIM project heeft tot doel het opsporen, verklaren en op lange termijn voorspellen van gevolgen van de klimaatverandering op de dynamiek van tropische bomen. Hiervoor worden drie nieuwe technieken op dit gebied toegepast: jaarringanalyse, stabiele isotopenmetingen en modellering van boomgroei.

PhD projecten

  • Linking forests changes to CO2 rise and climatic changes (PhD Peter van der Sleen, ongoing)
  • Detecting long-term effects of climate change on tropical forest growth: a pan-tropical approach using tree rings (PhD Peter Groenendijk, ongoing)
  • Accelerated tropical forest dynamics, a pan-tropical tree ring study (PhD Mart Vlam, ongoing)

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site.