Tussen de Goren

Provincie Noord-Brabant
Ligging Alphen/Chaam
Coordinaten 121.8 / 392.7
Hoogte tov NAP 15 m
Oppervlakte 38.7 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status
Jaar van aanwijzing 1983
Delen beheerd tot 1983
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop overstoven laagten
PNV Vochtige Wintereiken-Beukenbos
Tussen de Goren.
Tussen de Goren.

Het grove-dennenbos van Tussen de Goren is tijdens de bebossing van 1916 in de toenmalige Grote Heide ontstaan. In de nabije omgeving van het huidige bosreservaat lagen enkele vochtige plekken, waaronder het Witgoor en de Ossengoor die aan weerszijden van het reservaat grenzen. Het bosreservaat dankt hier zijn naam aan.

Enkele opstanden van grove den zijn later omgevormd naar douglas en Corsicaanse den.De bodem bestaat uit dekzandgronden waaronder plaatselijk een kleilaag voorkomt. De grondwaterstanden in het reservaat zijn daarom niet al te diep. Dit vertaalt zich in een overwegend dichte kruidlaag met pijpenstrootje. Verder komt wat dopheide voor en op de wat drogere reservaatsdelen ook struikheide. Langs paden kan ook wintergroen en klokjesgentiaan worden gevonden.

Kaart