Wageningen Dialogue

Tweedeling in het voedseldebat: hoe slechten we de kloof?

In 2050 telt de wereld tien miljard mensen. Kan onze wereld dat aan? Wat voor wereld zal het worden? Degenen die deze vragen beantwoorden vallen over het algemeen in twee sterk verdeelde groepen. Zoals in het boek van ‘de Tovenaar en de Profeet’ door Charles C. Mann zeer treffend wordt omschreven; de 'profeet', die stelt dat we meer in harmonie met de natuur moeten leven, en de 'tovenaar' die zegt dat innovatie en meer technologie de oplossing gaan bieden in het voedselvraagstuk. Deze tweedeling zien we meer en meer terug in de samenleving. Er ontstaat een kloof in het vinden van oplossingen. Hoe gaan we deze kloof slechten, en hoe overstijgen we de beeldvorming en polarisatie in dit domein?

Organisator Wageningen University & Research
Datum

di 11 april 2023 15:30 tot 18:00

Locatie Omnia

Dat is één van de vragen die wordt gesteld tijdens de Wageningen Dialogue ‘Framing van het voedseldebat’ op 11 april aanstaande, in Omnia. Aan de hand van de film The Future of Food gaan we de dialoog met elkaar aan. De film toont ons het verlammende effect van de tegenstelling in het voedseldebat op daadwerkelijke actie om het voedselsysteem te verduurzamen. Kunnen we deze tweedeling aanpakken en hoe slechten we dan de kloof?

Wageningen University & Research (WUR) hoogleraar Strategische Communicatie Rens Vliegenthart gaat ons vervolgens helpen het medialandschap te duiden rond het gepolariseerde voedseldebat. Hoe dragen media en beeldvorming bij aan de polarisatie rond dit onderwerp; Is een bepaalde mate van framing onvermijdelijk? Ook gaan we in gesprek met Martine Kamsma, redacteur voedsel bij NRC, en Inge Wallage, directeur communicatie & marketing bij WUR. Samen verkennen we óf en hoe frames in de media vertragend werken in het overstijgen van polarisatie, en wat jij kan doen om aan vooruitgang bij te dragen.

Bekijk het programma en meld je (gratis) aan voor de dialoog op 11 april a.s.De dialoog staat open voor onderzoekers, campus bewoners, studenten, journalisten en programmamakers, evenals communicatiewetenschappers en communicatieprofessionals bij NGO’s, corporate bedrijven en ministeries om het effect van beeldvorming te verkennen. De dialoog zal plaatsvinden in het Nederlands.

Bekijk de trailer van de film.