Seminar

Uitdagingen voor de aanpak van ontbossing in Brazilië: Van een verschroeide aarde beleid naar waar? Door Adriana Ramos

Adriana Ramos is een vooraanstaand persoon in het Braziliaanse Instituto Socioambiental (ISA), met sterke banden met zowel het activisme van het maatschappelijk middenveld als het overheidsbeleid dat erop gericht is de ontbossing van het Amazonegebied een halt toe te roepen.

Organisator Impulse
Datum

ma 27 maart 2023 12:30 tot 13:30

Locatie Impulse, gebouwnummer 115
CSPS.png

Beschrijving van het evenement

De overwinning van Lula in de Braziliaanse verkiezingen van 2022 ging gepaard met een stevige toezegging om de klimaatverandering aan te pakken, inclusief de doelstelling van nul ontbossing tegen 2030. Er wordt een nieuw plan verwacht om de ontbossing een halt toe te roepen, dat alle Braziliaanse biotopen buiten het Amazonegebied omvat. Er is al actie ondernomen tegen illegale activiteiten, zoals de uitzetting van mijnwerkers uit het inheemse land van de Yanomami. Toch volgt dit dringende werk op een totale ommekeer in het beleid ter beheersing van de ontbossing tijdens de vier jaar van Bolsonaro's regering (2019-2022). Van 2004 tot 2012 werd met het actieplan voor de preventie en beheersing van ontbossing in het legale Amazonegebied (PPCDAm) de grootste vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door één land bereikt, maar in de periode daarna werd de hele controlestructuur die aan de basis lag van deze verwezenlijking gedemobiliseerd, en doordat de regering deze demobilisatie stimuleerde, veranderde de ontbossingsdynamiek aanzienlijk. Dit maakt de strijd tegen ontbossing vandaag tot een nog grotere uitdaging dan in het begin van de jaren 2000. De presentatie draagt bij tot een beter begrip van dit historische proces en van de paden die door nieuwe beleidsinitiatieven kunnen en moeten worden gevolgd.

Biografie

Adriana Ramos is journaliste van opleiding en sinds begin jaren negentig actief in Braziliaanse maatschappelijke organisaties, gespecialiseerd in milieubeleid en -politiek. Ze coördineerde het programma voor sociaal milieubeleid en -recht van de toonaangevende milieu-NGO het Instituto Socioambiental (ISA), dat zich richt op het toezicht op en de verdediging van sociaal milieubeleid. Als lid van het dagelijks bestuur van de Braziliaanse vereniging van NGO's (ABONG) coördineerde zij de werkgroep bossen, en vertegenwoordigde zij het maatschappelijk middenveld in de nationale raad voor het milieu (CONAMA) en in het begeleidingscomité van het Amazonefonds (COFA). Momenteel maakt zij deel uit van de coördinatie van het Klimaatobservatorium en is zij lid van het netwerk "Uma Concertação pela Amazônia". Voor een biografisch interview (in het Portugees), zie: conexaoplaneta.com. Voor een recent geschreven stuk in het Engels, zie: climatechangenews.com.