Project

Varken en zijn Vloer

Onderzoek naar de behoeften van het varken op gebied van ligvloeren.

Varkens die verplaatst zijn naar een nieuw hok bepalen eerst hun ligplaats en daarna hun mestplaats. Bij het bepalen van de ligplaats spelen aspecten als ligcomfort, veiligheid en temperatuurregulatie een belangrijke rol. Steeds meer worden varkenshokken ingericht met functiegebieden om het dierenwelzijn en de diergezondheid te verbeteren. Maar toch komt het nog regelmatig voor dat de dieren de ligvloer als mestplaats gebruiken.

Dat komt misschien doordat de vloer niet voldoet aan de eisen die het varken aan een ligvloer stelt. Het  materiaal van de ligvloer kan dan mogelijk een stuurmiddel zijn om ervoor te zorgen dat varkens de functiegebieden in het hok beter gebruiken. Dat verbetert zowel dierenwelzijn als diergezondheid. Daarnaast neemt ook de arbeidsvreugde toe als de hokken schoner blijven en de dieren gezonder.