Project

VECTORS: Vectors of Change in Oceans and Seas Marine Life, Impact on Economic Sectors

Ecologische veranderingen hebben gevolgen voor mariene ecosystemen en bijbehorende economische sectoren.

VectorsLogo.png

Doelstellingen

Verschillende doelstellingen van VECTORS zijn:

  • Kennis verzamelen van de huidige en mogelijk toekomstige richtingen en punten van aandacht voor mariene gebieden.
  • Begrijpen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan veranderingen in het mariene leven en de rol van menselijke activiteit.
  • Vaststellen van de gevolgen van veranderingen in het mariene leven op ecosystemen, hun structuur en functioneren, de diensten die zij leveren en de economische gevolgen en gevolgen voor de gemeenschap.
  • Projecteren van de toekomstige veranderen en consequenties van multisectorale menselijke activiteit in de mariene omgeving bij mogelijke toekomstscenario’s van aanpassing en matiging.
  • Omwerken van de verkregen informatie naar innovatieve voorspellende managementinstrumenten en – strategieën, bedoeld voor verschillende beleidsmakers en andere stakeholders.

Meer informatie