Nieuws

Veni-beurs van 250.000 euro voor acht Wageningse onderzoekers

article_published_on_label
5 november 2020

Acht veelbelovende jonge Wageningse wetenschappers ontvangen een Veni-financiering tot 250.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen zij gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

NWO selecteerde de winnende onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. Landelijk honoreerde NWO 162 ideeën. De aanvragen (1127) werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden.

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

De Wageningse Veni-toekenningen zijn voor:

Een computationeel platform voor het ontwerpen en verkennen van modulair peptidesynthetases

Dr. M.M. (Mohammad) Alanjary – Bioinformatica

Het herontwerpen van natuurlijke moleculen is uitdagend maar ook de moeite waard, met mogelijke toepassingen in de geneeskunde, landbouw en bio-economie. Dit onderzoek heeft als doel nieuwe methoden te ontwikkelen om microbiële metabolieten te herontwerpen op basis van recente structurele inzichten in eiwitfuncties en door het benutten van genoomdata.


Hartritmestoornis bij suikerziekte: inzicht in het mechanisme

Dr. D. (Deli) Zhang - Fysiologie van Mens en Dier

Mensen met suikerziekte kunnen last krijgen van een niet-behandelbare hartritmestoornis. Voor preventie is het essentieel om de verstoorde processen in de mitochondria van hartspiercellen te begrijpen. De onderzoekers zullen geavanceerde technieken en meerdere biologische modellen gebruiken om achterliggende mechanismen op te helderen en een eerste stap te zetten naar behandeling.


Mondiale ongelijkheid in de verspreiding van schoon drinkwater en riolering sinds 1850

Dr. D. (Daniel) Gallardo Albarrán - Agrarische en Milieugeschiedenis

Toegang tot schoon drinkwater en toiletvoorzieningen zijn wereldwijd uitermate ongelijk verdeeld. Hoewel de consequenties hiervan al lang worden onderkend, heeft historisch onderzoek nog weinig duidelijkheid gebracht over de oorzaken. Dit project onderzoekt hoe lokale politieke condities de verspreiding van sanitaire voorzieningen heeft vormgegeven in grote wereldsteden na 1850.


‘Global China’ en het milieu heroverwegen: bestrijding van klimaatverandering via Great Green Walls

Dr. A.L. (Annah) Zhu – Milieubeleid

China plant meer bomen dan de rest van de wereld samen. Via casestudies en een wereldwijde inventarisatie wordt China’s rol in grootschalige herbebossing onderzocht. De resultaten laten de unieke wijze zien van hoe China het milieu ziet om vorm te geven aan de toekomst van bossen wereldwijd en aan de strijd tegen klimaatverandering.

The River Plastic Monitoring Project

Dr.ir. T.H.M. (Tim) van Emmerik – Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer

Macroplastics in rivieren (>0,5 cm) veroorzaken veel schade aan mens en milieu, zijn een grote bron van microplastics en dragen bij aan de plasticsoep. Betrouwbare observaties zijn cruciaal om goede preventie, mitigatie- en opruimstrategieën te ontwerpen. Met het te ontwikkelen universele monitoringsraamwerk kunnen macroplastics consistent in elke rivier gemeten worden.


Bezoek het verleden, transformeer het heden: Slavernij, erfgoed en toerisme in de driehoek Ghana-Suriname-Nederland

Dr. E.A. (Emmanuel) Adu-Ampong – Culturele Geografie

Hoe herinneren, vertellen en gedenken wij ons verleden? Dit project onderzoekt de rol van toerisme in de verandering van slavernij-gerelateerd erfgoed in Ghana, Suriname en Nederland. Het laat zien hoe toerisme collectieve herinneringen en discussies voedt over de gevolgen van slavernij voor gemeenschapszin, discriminatie en racisme in de huidige samenleving.


Gewonde landschappen: Het begrijpen en herstellen van de relatie tussen mens en natuur in de context van geweld

Dr. E. (Esther) Marijnen - Sociologie van Ontwikkeling en Verandering

Gewapende conflicten, (langzaam) geweld en kolonialisme hebben diepe impact op de relatie tussen mens en natuur, en leveren ‘gewonde landschappen’ op. Door deze landschappen te bestuderen via veldonderzoek levert dit project theoretische en praktische kennis over hoe natuur beter beschermd kan worden in onstabiele contexten in Centraal Afrika en elders.


Voedsel, hongersnood en dekolonisatie in Indonesië, 1940-1950

Dr. I.J.J. (Ingrid) de Zwarte - Agrarische en Milieugeschiedenis

Terwijl naar schatting 2,4 miljoen mensen zijn omgekomen tijdens de hongersnood in Java in 1944-1945, weten we vrijwel niets over de doorwerking hiervan op de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Dit project onderzoekt de relatie tussen voedseldistributie en oorlogsvoering, en toetst de hypothese dat wijdverspreide honger het dekolonisatieproces zowel katalyseerde als versnelde.