Nieuws

Veni-beurs voor drie jonge Wageningse wetenschappers

Published on
11 april 2022

Was de Grote Depressie in de jaren ’30 een verspilde crisis? Hoe gaan bewoners van afgelegen gebieden om met digitalisering met een geschiedenis van antikoloniaal verzet? Hoe kun je drinkwater nog schoner maken? Aan deze onderzoeksvragen gaan 3 jonge wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) de komende drie jaar aan werken. De onderzoekers ontvangen hiervoor een Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek(NWO), de nationale Nederlandse wetenschapsfinancier. De Veni’s van de domeinen ENW en ZonMw zijn afgelopen december al bekendgemaakt.

Een verspilde crisis? De Grote Depressie en primaire exportafhankelijkheid in Afrika

Afrikaanse economieën zijn kwetsbaar voor grillige mondiale vraag naar landbouwproducten en delfstoffen. Dit veroorzaakt cycli van groei en verval en bemoeilijkt armoedebestrijding. Bestudering van historische crises helpt dit aanhoudende patroon te doorgronden. De Grote Depressie (jaren ’30) was de diepste mondiale economische crisis sinds de Industriële Revolutie. Ook prijzen voor Afrika’s exportproducten kelderden. Waarom verdiepte desondanks de Afrikaanse afhankelijkheid van zulke exporten? Middels koloniale archieven en historische statistieken bestudeer ik reacties van koloniale bestuurders, boeren en arbeiders in Centraal- en Oost-Afrika op de crisis, om zo de impact van de Depressie en de gevolgen voor ontwikkelingsprocessen bloot te leggen.

Data misbruik: Maatschappelijke en wetenschappelijke mogelijkheden voor eigen digitaal zeggenschap

Digitale technologieën verzamelen en verwerken data via een hierarchisch proces dat misbruik mogelijk maakt. Door te bestuderen hoe bewoners van afgelegen gebieden met een geschiedenis van antikoloniaal verzet omgaan met digitalisering, identificeert dit project mogelijkheden voor eigen digitaal zeggenschap en biedt het oplossingen voor inclusiever gebruik en management van data.

Verwijdering van giftige antropogene stoffen in drinkwaterbehandeling met elektrochemische zuivering

Waterbronnen bevatten steeds vaker stoffen die al giftig zijn bij heel lage concentraties. Een deel van deze stoffen is in het milieu gekomen door menselijk handelen. De chemische lading van enkele componenten, waaronder boor, arseen en sommige organische microverontreinigingen, is afhankelijk van de pH van het water, en effectieve verwijdering is moeilijk met conventionele zuiveringsprocessen. Een nieuwe, chemicaliën-vrije, zuiveringstechnologie zal ontwikkeld worden om water, na reguliere behandeling, nog schoner te maken, om zo de aanwezigheid van ongewenste stoffen in drink- en irrigatiewater te voorkomen. Op basis van een fysisch-chemisch transportmodel zal het ontwerp van dit innovatieve proces vereenvoudigd worden.

Aangepaste planning

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. Deze toekenningen betreffen het tweede en laatste deel van de Veni-ronde 2021. Afgelopen jaren heeft NWO moeten schuiven met de planning van de Veni-rondes, noodgedwongen door corona en een hack. Dat leidde in het vorige voorjaar tot een splitsing in de planning tussen de verschillende wetenschapsdomeinen.

Voor de domeinen ENW (nog geen vooraanmeldingsfase) en ZonMw (niet getroffen door de hack) hanteerde NWO de oorspronkelijke planning van voor de hack; de honoreringen zijn in december 2021 al bekendgemaakt. Voor de domeinen TTW en SGW heeft de besluitvorming in maart respectievelijk april plaatsgevonden.

Nu alle laureaten bekend zijn, maken we ook de cijfers van de volledige ronde bekend. De nieuwe Veni-ronde opent begin mei.