Online

Verantwoorde ontwikkeling van aquacultuur voor voedselzekerheid en economische vooruitgang

Aquacultuur is een snel groeiende sector, vooral in Azië. Groei ging vaak hand in hand met schadelijke ecologische en sociale gevolgen. In andere delen van de wereld ondervindt de aquacultuursector moeilijkheden om van de grond te komen. Tijdens deze cursus leren professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de aquacultuursector beheersplannen te maken voor een bepaalde regio of een bepaald ecosysteem waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, sociaaleconomische en bestuurlijke aspecten. Tijdens de cursus wordt je geïnformeerd over de mogelijkheden van intensievere aquacultuurtechnieken zoals recirculatiesystemen, betere managementpraktijken en milieucertificeringsnormen die steeds belangrijker worden op de westerse levensmiddelenmarkt.

Organisator Wageningen Centre for Development Innovation
Datum

wo 15 november 2023 tot vr 12 januari 2024

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: